Header

Kontakt

 

Čerpadlá a čerpacie systémy

Latta Milan

mob: 0915 887 132
e-mail: korky@korky.sk

 

 

Projekcia a realizácia záhrad

Ing. Lucia Brezovská

mob: 0904 590 839
e-mail: brezovska@korky.sk

 

 

Korky s.r.o.
Hlavná 83
900 65 Záhorská Ves

 

 

 

 

Po osobnej obhliadke a vyšpecifikovaní Vami všetkých kritérií spracujeme projektovú dokumentáciu k Vašej záhrade.

Projektová dokumentácia pozostáva z viacerých výkresových častí.

 

 

 

Ponúkame Vám dve riešenia :

- projektová dokumentácia BASIC

- projektová dokumentácia PROFI

 

 Projektová dokumentácia BASIC 

 

 a) Variant riešenia 1 – návrh záhrady (detail: predzáhradka, okrasný záhon, jazierko, ...)

vo výkresovej časti navrhneme členenie záhrady, vymedzenie plôch pre jednotlivé funkcie :

spevnené plochy: dlažba, drevená paluba, terasa, mólo, ...

hmoty zelene: okrasné stromy, kry, trávy a trvalkové záhony, úžitková záhrada

ostatné: bazén, pohľadové múriky, ohnisko, prístrešok, vodný kanál, jazierko, vodopád, balvany ...

- výkres v papierovej forme 

b) Osadzovací plán – plán výsadieb

vo výkresovej časti navrhneme druhy stromov, krov, trvaliek, tráv, presné počty a rozmiestnenie rastlinného materiálu

 

 

Záhrada 1 Záhrada 1 Záhrada 1
Záhrada 2 Záhrada 2 Záhrada 2
 

 

 

Projektová dokumentácia PROFI

 

 

a) Variant riešenia 1, 2, (3) – návrh záhrady

vo výkresovej časti navrhneme členenie záhrady, vymedzenie plôch pre jednotlivé funkcie :

spevnené plochy: dlažba, drevená paluba, terasa, mólo, ...

hmoty zelene: okrasné stromy, kry, trávy a trvalkové záhony, úžitková záhrada

ostatné: bazén, pohľadové múriky, ohnisko, prístrešok, vodný kanál, jazierko, vodopád, balvany ...

- po prekonzultovaní variantov riešenia a následnom odsúhlasení jednotlivého variantu, spracujeme

výkresovú časť b).

b) Osadzovací plán – plán výsadieb

- vo výkresovej časti navrhneme druhy stromov, krov, trvaliek, tráv, presné počty a rozmiestnenie rastlinného materiálu

- ilustračné fotografie navrhovaného rastlinného materiálu

c) Vytyčovací výkres stavieb + výšky

- výmera plôch + výšky jednotlivých stavieb (múriky, terasy, dlažba, drevená paluba, mólo, ...)

- vytýčenie jednotlivých plôch (kótovací výkres)

- výkaz výmer

d) Cenová ponuka rastlinného materiálu a prác (predbežný rozpočet)

e) Cenová ponuka automatického závlahového systému

 

Na požiadanie vypracujeme:

a) plán osvetlenia záhrady + cenová ponuka

b) plán elektrorozvodov záhrady + cenová ponuka